Regeling uitzondering keuringsplicht

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 30-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2002.
Geldend van 01-09-2002 t/m 30-04-2009

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-09-2002

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2002)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2009 Intrekking-regeling 10-04-2009 Supplement-Stcrt. 2009, 81 CEND/HDJZ-2009/388sectorAWW 07-04-2009 Stb. 2009, 184 Inwtr. 1
21-12-1997 Nieuwe-regeling 15-12-1997 Stcrt. 1997, 245 DGP/WJZ/V-725905 15-12-1997 Stcrt. 1997, 245

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit voertuigen in werking treedt.1)
Naar boven