Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht

Geraadpleegd op 28-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1998.
Geldend van 01-01-1998 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor HOOFDSTUK 2

Informatie geldend op 01-01-1998

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-01-1998)

Opmerking

Betreft met ingang van 30 december 1997 nieuwe vaststelling i.v.m. notificatie overeenkomstig richtlijn 83/189/EEG (Securitel-hersteloperatie).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
30-12-1997 Nieuwe-regeling 12-12-1997 Stb. 1997, 727 12-12-1997 Stb. 1997, 727

Annuleren

Naar boven