Besluit vrijstellingen samenwerkingsovereenkomsten detailhandel

Geraadpleegd op 24-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2014.
Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-08-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 12-12-1997
samen met
10-12-2008
Stb. 1997, 704
samen met
Stb. 2008, 542
Inwtr. 1
01-01-1998 Nieuwe-regeling 12-12-1997 Stb. 1997, 704 12-12-1997 Stb. 1997, 704

Opmerkingen

  1. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 1997/704 gesteld op 1 januari 2008.
    Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2007/417 gesteld op 1 januari 2009.1)
Naar boven