Regeling politielogo

Geraadpleegd op 26-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk EA97/U4358
Identificatienummer BWBR0009137
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

De bijlage ligt ter inzage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Grondslagen voor deze regeling

  Wetsfamilie

  Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  Geen

  Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

  Geen

  Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
   Artikel: 6
  2. Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen
   Artikel: 4

  Overzicht van wijzigingen voor de regeling

  Informatie geldend op 01-07-2015

    Ontstaansbron Inwerkingtreding

  Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

  Vergelijk twee versies

  Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
  t/m 01-01-2017 1) Wijziging Stcrt. 2017, 13163 Stcrt. 2017, 13163
  Wijziging 01-07-2015 Stcrt. 2015, 17040 01-07-2015 Stcrt. 2015, 17040
  Wijziging 13-12-2012 Stcrt. 2012, 26854 330697 13-12-2012 Stcrt. 2012, 26854
  Nieuwe-regeling 12-12-1997 Stcrt. 1997, 246 EA97/U4358 12-12-1997 Stcrt. 1997, 246
  Wijziging 12-12-1997 Stcrt. 1997, 246 EA97/U4358 12-12-1997 Stcrt. 1997, 246

  Opmerkingen

  1. Heeft betrekking op Artikel 7a1)
  Naar boven