Regeling politielogo

Geraadpleegd op 26-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2015)

Opmerking

De bijlage ligt ter inzage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Wijziging 13-12-2012 Stcrt. 2012, 26854 330697 13-12-2012 Stcrt. 2012, 26854
24-12-1997 Nieuwe-regeling 12-12-1997 Stcrt. 1997, 246 EA97/U4358 12-12-1997 Stcrt. 1997, 246
Naar boven