Wet zeevarenden

Geldend van 15-11-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 36

Informatie geldend op 15-11-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Besluit zeevarenden

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling zeevarenden
  Artikel: 1.3a
 2. Wet implementatie Maritiem Arbeidsverdrag
  Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

  Verwijzingen naar § 1

  Terug naar begin van de pagina