Wet zeevarenden

Geldend van 15-11-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 24

Informatie geldend op 15-11-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
  Bijlage: A1a
 2. Besluit zeevarenden
  Artikel: 125ee
 3. Regeling zeevarenden
  Artikel: 1.3a
 4. Wet zeevarenden
  Artikel: 25a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  Verwijzingen naar § 3

  1. Wet zeevarenden
   Artikel 48c
  2. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
   Artikel 11
Terug naar begin van de pagina