Wet zeevarenden

Geldend van 15-11-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 19

Informatie geldend op 15-11-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit zeevarenden
  Artikel: 8
 2. Regeling zeevarenden
  Artikel: 1.3a
 3. Wet implementatie Maritiem Arbeidsverdrag
  Artikel: VII
 4. Wet zeevarenden
  Artikelen: 16a, 19a, 20, 22, 22a, 23, 24, 40

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  Verwijzingen naar § 3

  1. Wet zeevarenden
   Artikel 48c
  2. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
   Artikel 11
Terug naar begin van de pagina