Wet zeevarenden

Geldend van 01-01-2019 t/m 14-11-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 68

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling bemanning zeegaande zeilschepen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit zeevarenden
    Artikel: 1
  2. Regeling bemanning zeegaande zeilschepen
    Artikel: 13
  3. Wet zeevarenden
    Artikel: 69

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina