Wet zeevarenden

Geldend van 01-01-2019 t/m 14-11-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 22

Informatie geldend op 01-01-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit zeevarenden
  Artikel: 10
 2. Regeling tarieven scheepvaart 2005
  Artikel: 2.25
 3. Regeling zeevarenden
  Artikelen: 1.3a, 10.3
 4. Wet implementatie Maritiem Arbeidsverdrag
  Artikel: VII
 5. Wet zeevarenden
  Artikelen: 18, 22b, 23, 24, 25a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  Verwijzingen naar § 3

  1. Wet zeevarenden
   Artikel 48c
  2. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
   Artikel 11
Terug naar begin van de pagina