Wet inschakeling werkzoekenden

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 19-02-2003 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Artikel 15

Informatie geldend op 19-02-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling langdurig werkloze Wet inschakeling werkzoekenden
  Artikel: 2a
 2. Wet inschakeling werkzoekenden
  Artikelen: 18, 24
 3. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: XV

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  Terug naar begin van de pagina