Regeling vaststelling aanvraagperioden 1998 EG-premies ooien, stieren en ossen

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 16-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 27-11-1997.
Geldend van 27-11-1997 t/m 31-12-2004

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 27-11-1997

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 27-11-1997)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2005 Intrekking-regeling 22-11-2004 Stcrt. 2004, 232 TRCJZ/2004/6082 22-11-2004 Stcrt. 2004, 232 Inwtr. 1
27-11-1997 Nieuwe-regeling 21-11-1997 Stcrt. 1997, 227 J. 9712441 21-11-1997 Stcrt. 1997, 227

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
Naar boven