Besluit identificatie en registratie van dieren

[Regeling vervallen per 01-11-2021.]
Geraadpleegd op 02-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-10-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-04-2021 Vervallen 24-03-2021 Stb. 2021, 169 24-03-2021 Stb. 2021, 169
01-11-2020 Wijziging 14-05-2020 Stb. 2020, 152 31-08-2020 Stb. 2020, 329 Alg. 1
01-01-2015 Wijziging 30-06-2014 Stb. 2014, 264 17-12-2014 Stb. 2014, 576
01-04-2013 Wijziging 02-10-2012 Stb. 2012, 497 01-02-2013 Stb. 2013, 42
29-06-2001 Wijziging 23-02-2001 Stb. 2001, 281 20-06-2001 Stb. 2001, 302
31-12-1997 Nieuwe-regeling 14-11-1997 Stb. 1997, 602 19-12-1997 Stb. 1997, 753

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is voor het vijfde lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
Naar boven