Besluit identificatie en registratie van dieren

[Regeling vervallen per 01-11-2021.]
Geraadpleegd op 09-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-10-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit identificatie en registratie van dieren
    Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-04-2021 Vervallen 24-03-2021 Stb. 2021, 169 24-03-2021 Stb. 2021, 169
01-01-2015 Wijziging 30-06-2014 Stb. 2014, 264 17-12-2014 Stb. 2014, 576
01-04-2013 Wijziging 02-10-2012 Stb. 2012, 497 01-02-2013 Stb. 2013, 42
01-07-2009 Wijziging 04-05-2009 Stb. 2009, 210 04-05-2009 Stb. 2009, 209 Inwtr. 1
15-03-2008 Wijziging 18-01-2008 Stb. 2008, 30 18-01-2008 Stb. 2008, 29 Inwtr. 2
21-02-2006 Wijziging 09-11-2005 Stb. 2005, 645 09-11-2005 Stb. 2005, 645
01-01-2006 Wijziging 09-11-2005 Stb. 2005, 645 09-11-2005 Stb. 2005, 645
29-06-2001 Wijziging 23-02-2001 Stb. 2001, 281 20-06-2001 Stb. 2001, 302
31-12-1997 Nieuwe-regeling 14-11-1997 Stb. 1997, 602 19-12-1997 Stb. 1997, 753

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdelen D tot en met M, van de Wijzigingswet Wet milieubeheer en enkele andere wetten (integratie van verplichtingen op het terrein van milieuverslaglegging) (Stb. 2009/109) in werking treedt.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel E, van de Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol in werking treedt.2)
Naar boven