Voorschrift Algemene wet bestuursrecht 1997

[Regeling vervallen per 25-02-2007.]
Geldend van 25-07-1997 t/m 24-02-2007

Wetstechnische informatie voor 1.2

Informatie geldend op 25-07-1997

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 25-07-1997)

Opmerking

Bijlages II en III zijn plaatjes en worden niet in de VNB opgenomen.
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
25-02-2007 Intrekking-regeling 15-02-2007 Stcrt. 2007, 39 CPP2006/2210M 15-02-2007 Stcrt. 2007, 39
25-07-1997 Nieuwe-regeling 21-07-1997 Stcrt. 1997, 138 21-07-1997 Stcrt. 1997, 138
Terug naar begin van de pagina