Besluit vergoedingen Postwet

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 16-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2013.
Geldend van 01-04-2013 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-04-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Intrekking-regeling 27-10-2014 Stb. 2014, 406 02-07-2014 Stb. 2014, 266 Inwtr. 1
01-04-2013 Wijziging 13-03-2013 Stb. 2013, 104 13-03-2013 Stb. 2013, 104
01-08-1997 Nieuwe-regeling 19-07-1997 Stb. 1997, 344 19-07-1997 Stb. 1997, 346

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel E, van de Wijzigingswet Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, enz. (stroomlijning markttoezicht ACM) in werking treedt.1)
Naar boven