Wet adviesstelsel Justitie

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Vergoedingen Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht
  2. Vergoedingen Commissie vennootschapsrecht

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina