Wet wapens en munitie

Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 32a

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit wapens en munitie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Circulaire wapens en munitie 2019
    Tekst: tekst
  2. Regeling wapens en munitie
    Artikelen: 3a, 13a, 20a
  3. Wet wapens en munitie
    Artikelen: 3a, 55

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
23-07-2019 Wijziging 05-06-2019 Stb. 2019, 267 34984 05-06-2019 Stb. 2019, 267
29-02-2012 Nieuw 26-01-2012 Stb. 2012, 25 32721 06-02-2012 Stb. 2012, 76
Naar boven