Wet wapens en munitie

Geraadpleegd op 02-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 27

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling bewapeningsvoorschriften niet-Nederlandse politie en openbare dienst
 2. Regeling wapens en munitie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Richtlijn voor strafvordering wapens en munitie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Circulaire Afgifte jachtakten Flora- en faunawet
  Tekst: tekst
 2. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 3. Regeling wapens en munitie
  Artikelen: 3a, 4, 6a, 7, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 50a
 4. Wet wapens en munitie
  Artikelen: 3a, 50, 51, 52, 54

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2012 Wijziging 29-09-2011 Stb. 2011, 447 32206 16-04-2012 Stb. 2012, 167
12-05-2006 Wijziging 07-04-2006 Stb. 2006, 236 29448 07-04-2006 Stb. 2006, 236
11-07-1997 Nieuwe-regeling 05-07-1997 Stb. 1997, 292 25413 05-07-1997 Stb. 1997, 292
Naar boven