Wet wapens en munitie

Geraadpleegd op 07-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 9a

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit wapens en munitie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit wapens en munitie
    Artikel: 6
  2. Circulaire wapens en munitie 2019
    Tekst: tekst
  3. Wet wapens en munitie
    Artikel: 54

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
23-07-2019 Nieuw 05-06-2019 Stb. 2019, 267 34984 05-06-2019 Stb. 2019, 267
Naar boven