Wet wapens en munitie

Geraadpleegd op 07-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-02-2022.
Geldend van 01-02-2022 t/m 30-06-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 6a

Informatie geldend op 01-02-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-02-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35261
01-10-2019 Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 228 34887 20-09-2019 Stb. 2019, 307 Alg. 2
Nieuw 29-05-2017 Stb. 2017, 242 34432 20-09-2019 Stb. 2019, 307 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Artikel VI, eerste lid, van Stb. 2017/242 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. De wijziging is in werking getreden op 19 september 2018 (Stb 2018/312], en werkt terug tot en met het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, van de Wet van 29 mei 2017, houdende wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (Stb. 2017, 242).2)
Naar boven