Wet wapens en munitie

Geldend van 01-07-2013 t/m 30-06-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingWWM
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0008804
RechtsgebiedOpenbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing vuurwapendragers bij het Dienstonderdeel Opsporing van de Algemene Inspectiedienst
 2. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Dienst Vervoer & Ondersteuning 2009
 3. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 4. Organisatieregeling Dienst Justis
 5. Regeling aanwijzing luchthavens ex artikel 52, vierde lid van de Wet wapens en munitie
 6. Regeling bewapeningsvoorschriften niet-Nederlandse politie en openbare dienst
 7. Regeling OM-afdoening
 8. Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten
 9. Regeling toetsing geweldsbeheersing politie
 10. Regeling wapens en munitie
 11. Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel 1997
 12. Vaststelling modelakte van beëdiging, model-proces-verbaal van beëdiging en modelverklaring voor buitengewoon opsporingsambtenaren
 13. Vaststellingsbesluit Circulaire wapens en munitie 2005
 14. Vuurwerkbesluit

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing bestrijding van voetbalvandalisme en -geweld
 2. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 3. Richtlijn wet wapens en munitie (polarisnr. 5.33)

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing bestrijding van voetbalvandalisme en -geweld
  Tekst: tekst
 2. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 3. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlage: XII
 4. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 5. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlage: A1
 7. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 8. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar arrestantenbewakers/-verzorgers Koninklijke Marechaussee 2012
  Artikel: 3
 9. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 4, 16
 10. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 12. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel: 4
 13. Circulaire Afgifte jachtakten Flora- en faunawet
  Tekst: tekst
 14. Circulaire Bekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 15. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
  Bijlage: A-III
 16. Circulaire Wapens en Munitie 2013 (CWM 2013)
  Tekst: tekst
 17. Circulaire particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Bijlage: 3
 18. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 19. Organisatieregeling Dienst Justis
  Artikel: 3
 20. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: , bedoeld in artikel 1
 21. Regeling wapens en munitie
  Artikelen: 1, 2, 8
 22. Richtlijn mishandeling en poging zware mishandeling (polarisnummer 5.14)
  Teksten: tekst, tekst
 23. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen
  Tekst: tekst
 24. Richtlijn voor strafvordering verkrachting (Art. 242 Sr)
  Tekst: tekst
 25. Richtlijn voor strafvordering voetbalvandalisme en -geweld
  Tekst: tekst
 26. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten
  Tekst: tekst
 27. Richtlijn wet wapens en munitie (polarisnr. 5.33)
  Tekst: tekst
 28. Uitvoeringsbesluit Wet op de weerkorpsen
  Artikel: 7
 29. Uitvoeringsbesluit wet strandvonderij
  Artikel: 13
 30. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument wapens en munitie 1945–1997
 31. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 1.19
 32. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Artikel: XIV
 33. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.14
 34. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 31
 35. Wet tot herziening van de Wet wapens en munitie
  Artikel: VIII
 36. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 43b
Terug naar begin van de pagina