Regeling wapens en munitie

Geraadpleegd op 01-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 11-10-2019.
Geldend van 11-10-2019 t/m 22-09-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 48a

Informatie geldend op 11-10-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling wapens en munitie
    Artikelen: 50, 50a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 11-10-2019)

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Justitie
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
23-09-2022 Wijziging 15-09-2022 Stcrt. 2022, 24877 4109333 15-09-2022 Stcrt. 2022, 24877
11-10-2019 t/m 01-10-2019 Nieuw 23-09-2019 Stcrt. 2019, 54999 2705946 23-09-2019 Stcrt. 2019, 54999
Naar boven