Regeling wapens en munitie

Geraadpleegd op 09-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 11-10-2019.
Geldend van 11-10-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 47a

Informatie geldend op 11-10-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 11-10-2019)

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Justitie
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
11-10-2019 t/m 01-10-2019 Nieuw 27-09-2019 Stcrt. 2019, 55004 2697528 27-09-2019 Stcrt. 2019, 55004
Naar boven