Regeling wapens en munitie

Geraadpleegd op 26-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 11-10-2019.
Geldend van 11-10-2019 t/m 22-09-2022

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Bijlage III

Informatie geldend op 11-10-2019

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Circulaire wapens en munitie 2018
    Tekst: tekst
  2. Regeling wapens en munitie
    Artikel: 48

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 11-10-2019)

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Justitie
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
23-09-2022 Wijziging 15-09-2022 Stcrt. 2022, 24877 4109333 15-09-2022 Stcrt. 2022, 24877
07-06-2018 Wijziging 24-05-2018 Stcrt. 2018, 30774 2234101 24-05-2018 Stcrt. 2018, 30774
12-07-1997 Nieuw 04-07-1997 Stcrt. 1997, 129 639329/97/6 04-07-1997 Stcrt. 1997, 129

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven