Regeling wapens en munitie

Geraadpleegd op 03-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 11-10-2019.
Geldend van 11-10-2019 t/m 22-09-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Bijlage II

Informatie geldend op 11-10-2019

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Circulaire wapens en munitie 2018
    Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 11-10-2019)

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Justitie
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
28-05-2016 Vervallen 12-05-2016 Stcrt. 2016, 26810 756898 12-05-2016 Stcrt. 2016, 26810
12-07-1997 Nieuw 04-07-1997 Stcrt. 1997, 129 639329/97/6 04-07-1997 Stcrt. 1997, 129

Annuleren

Naar boven