Regeling wapens en munitie

Geraadpleegd op 23-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 28-03-2015.
Geldend van 28-03-2015 t/m 07-04-2016

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 3a

Informatie geldend op 28-03-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-03-2015)

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Justitie
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2014 Wijziging 16-04-2014 Stcrt. 2014, 11933 492552 16-04-2014 Stcrt. 2014, 11933
01-01-2013 Nieuw 13-12-2012 Stcrt. 2012, 26110 13-12-2012 Stcrt. 2012, 26110

Annuleren

Naar boven