Regeling wapens en munitie

Geraadpleegd op 22-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-03-2015.
Geldend van 28-03-2015 t/m 07-04-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 20a

Informatie geldend op 28-03-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar 10

  1. Circulaire Wapens en Munitie 2015 (Cwm 2015)
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-03-2015)

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Justitie
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
06-07-2012 t/m 01-05-2012 Wijziging 27-06-2012 Stcrt. 2012, 13536 271931 27-06-2012 Stcrt. 2012, 13536
29-02-2012 Nieuw 21-02-2012 Stcrt. 2012, 3942 227416 21-02-2012 Stcrt. 2012, 3942
Naar boven