Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden

Geraadpleegd op 22-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 57

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
    Artikel: 56

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar HOOFDSTUK XIV

  1. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
    Artikel 34d
  2. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
    Artikelen 10, 49, 71

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2005 Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 194 29413 08-06-2005 Stb. 2005, 300
01-10-1997 Nieuwe-regeling 25-06-1997 Stb. 1997, 280 23445 05-07-1997 Stb. 1997, 295
Naar boven