Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden

Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 37

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit forensische zorg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikelen: 40, 54
 2. Regeling rechten tijdens afzondering en separatie
  Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar HOOFDSTUK VII

 1. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel 56
 2. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikelen 6:4, 8:12

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2021 Wijziging 03-04-2019 Stb. 2019, 141 33844 30-10-2020 Stb. 2020, 456
01-01-2019 Wijziging 24-01-2018
samen met
26-11-2014
Stb. 2018, 38
samen met
Stb. 2014, 540
32398
samen met
33771
11-12-2018 Stb. 2018, 498
01-10-1997 Nieuwe-regeling 25-06-1997 Stb. 1997, 280 23445 05-07-1997 Stb. 1997, 295
Naar boven