Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden

Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 30

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Geweldsinstructie inrichtingen voor verpleging van ter beschikking gestelden

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 21
 2. Besluit forensische zorg
  Artikel: 3.5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar HOOFDSTUK V

 1. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikelen 6:4, 8:12

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35936
01-01-2021 Wijziging 03-04-2019 Stb. 2019, 141 33844 30-10-2020 Stb. 2020, 456
01-01-2019 Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 38 32398 11-12-2018 Stb. 2018, 498
01-02-2005 Wijziging 16-09-2004 Stb. 2004, 465 28685 12-01-2005 Stb. 2005, 18 Inwtr. 1
01-10-1997 Nieuwe-regeling 25-06-1997 Stb. 1997, 280 23445 05-07-1997 Stb. 1997, 295

Opmerkingen

 1. Treedt in werking voorzover het gaat om de misdrijven in de artikelen opgesomd in Stb. 2005/18.
  Treedt op 15 mei 2006 in werking voorzover het gaat om de misdrijven in de artikelen opgesomd in Stb. 2006/220.
  Treedt in werking op 1 augustus 2006 voorzover het gaat om de misdrijven in de artikelen opgesomd in Stb. 2006/312.
  Treedt in werking op 1 januari 2008 voorzover het gaat om de misdrijven in de artikelen opgesomd in Stb. 2007/513.1)
Naar boven