Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 24

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling urineonderzoek verpleegden

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit forensische zorg
    Artikel: 3.5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar HOOFDSTUK V

  1. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
    Artikelen 6:4, 8:12
Terug naar begin van de pagina