Kaderwet SZW-subsidies

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Algemene Regeling SZW-subsidies
 2. OCW-intrekkingsregeling 2008
 3. Regeling cofinanciering sectorplannen
 4. Regeling cofinanciering sectorplannen 2015
 5. Regeling eenmalige uitkering Wvg 1998
 6. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014
 7. Regeling subsidie scholing en plaatsing oudere werklozen
 8. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
 9. Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek
 10. Regeling tot aanpassing Regeling cofinanciering sectorplannen in verband met het vervallen RVU-tegemoetkoming alsmede enkele technische wijzigingen
 11. Stimuleringsregeling SWI
 12. Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020
 13. Subsidieregeling Dagindeling
 14. Subsidieregeling Dagindeling ESF-3
 15. Subsidieregeling EFMB 2015–2023
 16. Subsidieregeling EGF 2014–2020
 17. Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
 18. Subsidieregeling ESF 2014–2020
 19. Subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen
 20. SZW-Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval
 21. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
 22. Tijdelijke Stimuleringsregeling CWI
 23. Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang
 24. Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel
 25. Vaststellingsregeling subsidieplafonds 2002 Subsidieregeling arbeidsomstandigheden
 26. Wijziging Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers
 27. Wijzigingsregeling Regeling schoonmaakdiensten particulieren
 28. Wijzigingsregeling Regeling Wfsv, enz. (vereenvoudiging verantwoording en afdracht uitvoeringskosten van enkele begrotingsgefinancierde regelingen)
 29. Wijzigingsregeling Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
 30. Wijzigingsregeling Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien) (invoering vernieuwde Actie E sociale innovatie)
 31. Wijzigingsregeling Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien) (ophogen subsidieplafond Actie E sociale innovatie en openstellen subsidietijdvak Actie C)
 32. Wijzigingsregeling Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien), enz. (bewaartermijnen ESF stukken en verstrekking tegemoetkoming bewaarkosten Subsidieregeling ESF-3)
 33. Wijzigingsregeling Subsidieregeling innoveren (introductie Wajong adviesvoucher)
 34. Wijzigingsregeling SZW-subsidieregeling financiële ondersteuning arbeidsmiddelen (beëindiging)
 35. Wijzigingsregeling Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen, enz. (verlenging van termijn aanvragen voor subsidie)
 36. Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Kaderwet SZW-subsidies
  Artikelen: 4, 9
 2. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 3. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.103

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina