Regeling inkomen kinderbijslag 1997

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geraadpleegd op 26-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 17-06-2010.
Geldend van 17-06-2010 t/m 02-05-2012

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 17-06-2010

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 17-06-2010)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2014 Intrekking-regeling 25-06-2014 Stb. 2014, 229 25-06-2014 Stb. 2014, 228 Inwtr. 1
01-04-1998 Wijziging 10-03-1998 Stcrt. 1998, 53 SV/VP/98/0953 10-03-1998 Stcrt. 1998, 53
01-10-1997 Nieuwe-regeling 10-06-1997 Stcrt. 1997, 108 SV/VP/97/2018 10-06-1997 Stcrt. 1997, 108

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel A, voor wat betreft artikel 7, eerste tot en met vijfde, achtste en negende lid, van de Wet hervorming kindregelingen in werking treedt.1)
Naar boven