Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 04-07-2013 t/m 31-12-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 04-07-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Uitvoeringsbesluit Wet SLOA

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Uitvoeringsbesluit Wet SLOA
    Artikel: 2
  2. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten
    Artikelen: 5, 6, 9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina