Mededingingswet

Geldend van 01-01-2019 t/m 17-02-2021

Wetstechnische informatie voor § 2

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

  1. Woningwet
    Artikel 53
  2. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
    Bijlage (standaard verkort besluit)
  3. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
    Artikel 95
Terug naar begin van de pagina