Mededingingswet

Geldend van 01-01-2019 t/m 17-02-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 29

Informatie geldend op 01-01-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

  1. Woningwet
   Artikel 53
  2. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
   Bijlage (standaard verkort besluit)
  3. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
   Artikel 95
Terug naar begin van de pagina