Mededingingswet

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 25l

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4b

  1. Besluit vaststelling Aanwijzingen voor de rijksdienst inzake toepassing van uitzondering inzake het algemeen belang
    Bijlage bijlage

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-07-2021 Vervallen 24-03-2011 Stb. 2011, 162 31354 24-03-2011
samen met
04-02-2019
samen met
31-01-2017
Stb. 2011, 162
samen met
Stb. 2019, 58
samen met
Stb. 2017, 34
01-07-2012 Nieuw 24-03-2011 Stb. 2011, 162 31354 06-06-2012 Stb. 2012, 254 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Artikel II, vierde lid, van Stb. 2011/162 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Terug naar begin van de pagina