Reglement verpleging ter beschikking gestelden

Geraadpleegd op 23-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 72

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
26-06-2019 Vervallen 06-06-2019 Stb. 2019, 230 06-06-2019 Stb. 2019, 230
01-01-2015 Wijziging 09-12-2014 Stb. 2014, 520 09-12-2014 Stb. 2014, 521
01-01-2006 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 690 09-12-2005 Stb. 2005, 649 Inwtr. 1
02-10-1997 Nieuwe-regeling 22-05-1997 Stb. 1997, 217 05-07-1997 Stb. 1997, 295

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet toelating zorginstellingen in werking treedt.1)
Naar boven