Wet op de Onderwijsraad

Geraadpleegd op 08-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2020.
Geldend van 01-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-04-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-1998 Wijziging 02-04-1998 Stb. 1998, 228 25409 02-04-1998 Stb. 1998, 228 Alg. 1
11-06-1997 Nieuwe-regeling 15-05-1997 Stb. 1997, 220 25041 15-05-1997 Stb. 1997, 220 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. In opdracht van artikel LV-3 zijn de in de artikelen 6 en 7 voorkomende verwijzingen naar de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het voortgezet onderwijs en
    het voortgezet speciaal onderwijs omgezet naar verwijzingen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra.1)
  2. Artikelen 1 en 2 werken terug tot en met 1 januari 1997.2)
Naar boven