Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor ARTIKEL XXV

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
    Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar HOOFDSTUK 4

  1. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
    Artikelen 77c, 8:10
Terug naar begin van de pagina