Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen

Geraadpleegd op 03-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor ARTIKEL X

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
09-05-2001 t/m 01-01-2001 Wijziging 26-04-2001 Stb. 2001, 212 27468 26-04-2001 Stb. 2001, 212 Inwtr. 1
01-01-2000 Wijziging 27-05-1999
samen met
24-12-1998
samen met
22-12-1999
Stb. 1999, 250
samen met
Stb. 1998, 742
samen met
Stb. 1999, 594
25757
samen met
26239
samen met
26812
11-06-1999 Stb. 1999, 251
01-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 794 25415 02-09-1997 Stb. 1997, 391 Inwtr. 2
Wijziging 24-04-1997 Stb. 1997, 178 24776 02-09-1997 Stb. 1997, 391

Opmerkingen

  1. Werkt terug tot en met 1 januari 2001.1)
  2. Treedt in werking als de betreffende (delen van) artikelen van de wet in werking zijn.2)
Naar boven