Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geraadpleegd op 24-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:4

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit uitbreiding kring studerenden Wajong

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Door Stb. 2009/580 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2010 (Stb. 2009/581). Door Stb. 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015 (Stb. 2014/271).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 28-03-2013
samen met
19-06-2013
Stb. 2013, 115
samen met
Stb. 2013, 236
33318
samen met
33556
Alg. 1
01-01-2019 Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
01-07-2014 Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 227 33716 25-06-2014 Stb. 2014, 228
01-07-2013 t/m 01-01-2010 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
28-12-2012 Wijziging 27-09-2012 Stb. 2012, 657 33133 27-09-2012 Stb. 2012, 657
01-07-2010 Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 228 32260 04-06-2010 Stb. 2010, 229
01-01-2010 Tekstplaatsing-vernummering 22-12-2009 Stb. 2009, 582 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Alg. 2, Inwtr. 3

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2013/236.1)
  2. Tekstplaatsing met vernummering.
    Voorheen art. 5.2)
  3. De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.3)
Naar boven