Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2:2

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
 2. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel uurloonschatting 2008

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel uurloonschatting 2008
  Artikel: 1
 2. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 1, 1:1, 1a:2, 77c, 8:10, 8:8, 8:9
 2. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen 2, 3, 6
 3. Besluit Wfsv
  Artikel 2.25
 4. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
  Artikel 1
 5. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina