Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geldend van 19-03-2020 t/m 31-08-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:9

Informatie geldend op 19-03-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Terug naar begin van de pagina