Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geldend van 19-03-2020 t/m 31-08-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:10

Informatie geldend op 19-03-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling tegemoetkoming Wajongers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Participatiewet
  Artikel: 31
 2. Regeling Wfsv
  Artikel: 5.29b
 3. Regeling tegemoetkoming Wajongers
  Artikel: 1a
 4. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1a:12, 3:53, 3:61, 3:74, 5:3
Terug naar begin van de pagina