Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geldend van 19-03-2020 t/m 31-08-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 2:68

Informatie geldend op 19-03-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Beleidsregel maatregelen UWV
  2. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Beleidsregel maatregelen UWV
    Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina