Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:48

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Terug naar begin van de pagina