Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2:8

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel maatregelen UWV
  Artikel: 9
 2. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 5, 6
 3. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:10, 2:49, 2:58, 2:67, 2:9
 4. Ziektewet
  Artikel: 45
Terug naar begin van de pagina