Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geldend van 01-01-2019 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 2:5

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  2. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregel uurloonschatting 2008
Terug naar begin van de pagina